• Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

ผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสอบ Pre Onet และ Pre NT  ในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กำแพงเพชร เขต 1  จำนวน 14 โรงเรียน ดังนี้ จงสวัสดิ์เจริญวิทยา วัฒนศิริวิทยา เพ็ชระศึกษา วรนาถวิทยากำแพงเพชร  กาญจนะศึกษา เจริญสุขอุดมวิทยา ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร อนุบาลภู่ขจร อนุบาลธรรมรัตน์ ดรุณานุกูลหัวถนน อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ปัทมดรุณวิทย์ อนุบาลสมนึก และตรีจุฬาศึกษา ขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน" รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทุกประเภท รุ่นที่ ๓ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธ.ค. ๕๗ และรุ่นที่ ๔ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธ.ค. ๕๗  รุ่นที่ ๔ ภาคเหนือ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
 • โครงการอบรมเยาวชนสัญจร "การเขียนเบื้องต้นบนถนนเส้นทางนักเขียน" ออลล์ วาไรตี้ ครีเอชั่น กรุ๊ป ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชนสัญจร "การเขียนเบื้องต้นบนถนนเส้นทางนักเขียน" จำนวน ๓ หลักสูตร คือ การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์,การเขียนสู่ถนน เส้นทางนักเขียน และการเขียนเบื้องต้น รายละเอียดคลิกที่นี่...
 • Demo Image

  Math Camp 2014

  โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2014 ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557   เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียน และสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน

 • แนะนำผลงานวิชาการ

  ยังไม่มีข้อมูลค่ะ

รายการโอนเงิน ให้โรงเรียน

Free Shipping 16 ต.ค. 2557 - โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน
12 มิ.ย. 2557 - โอนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูวุฒิป.ตรีขึ้นไป

จัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สวนป่าเขากะยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขต

รายละเอียดเพิ่มเติม

Math Camp 2014

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2014 ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557   เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียน และสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Sample Sale

Do you want to get great deals on our exclusive clothing and save money?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณกันธิยา ถมปัทม์ (อ้อม)
โทร.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

Yesterday250
This week 250
This month 637
User Online : 0
Guest online: 4
Icon Ready to dispatch
in 24 hours
Icon Order by
express delivery
Icon 14 days of
refund rights
Icon free shipping
on returns