Black Ribbon

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ผู้บริหาร

สถิติจำนวนผู้มาเยี่ยมชม

429128
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
76
197
24446
1827
1864
429128

Your IP: 54.234.0.2
2018-01-24 08:50

จัดสอบ Pre - Onet นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในสังกัด

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ทุกคน นำข้อสอบ Pre-Onet ไปยังสนามสอบทุกกลุ่มโรงเรียน เพื่อจัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ่านเพิ่มเติม: จัดสอบ Pre - Onet นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในสังกัด

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

    เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9 จังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิษถ์ และเขตตรวจราชการที่ 18

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

สพป.กพ.1 มอบทีมศึกษานิเทศก์มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติแก่นักเรียน

   เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ นำของขวัญ ขนมไปแจกนักเรียนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ที่แต่ละโรงเรียนร่วมจัดงาน และกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้แสดงออก และเกิดความสนุกสนาน ในโรงเรียนทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองกำแพงเพชร พรานกระต่าย ไทรงาม ลานกระบือ และโกสัมพีนคร

สพป.กพ.1 รับประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1และคณะร่วมต้อนรับนายประพฤ ทติ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายจีระศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 2 และนางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศษึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการคณะที่ 17 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ร่วมกันจัดขึ้น ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่อยงานของภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้ิองประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ มีการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง โดยมีการติดตามงานในหน้าที่ของผู้รับผิดชอบทุกคน และมีการตอบแบบสอบถามของ ป.ป.ช. เพื่อนำแบบสอบถามไปประมวลภาพรวมในการบริหารของเขตพื้นที่การศึกษา และจะสามารถประเมินได้ว่าหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินงาน โดยการส่งเสริมคุณธรรม บริหารงานอย่างโปร่งใสหรือไม่ต่อไป 

Copyright © 2016 Kamphaeng Phet Primary Educational Area 1. All Rights Reserved.